Usługi

System monitoringu parametrów środowiskowych do systemu Zabbix

Usługi BV Grupa oferuje sprzętowy system pomiaru różnych fizycznych parametrów środowiskowych i monitorowania pracy różnych urządzeń przeznaczony specjalnie do współpracy z systemem Zabbix. Jest to jedyny na rynku system tworzony od początku z myślą o współpracy z...

Zimbra alternatywa dla MS Exchange

Zimbra Collaboration Suite jest rozbudowanym systemem poczty elektronicznej oraz współpracy między użytkownikami. Jest kompletną opensource’ową alternatywą dla MS Exchange, z tym, że oferuje nawet większe możliwości. Umożliwia wspólne prowadzenia…

Niszczenie nośników danych

Usługi BV grupa świadczy usługi niszczenia nośników danych jak dyski twarde, taśmy, CD, DVD itd. Nasze usługi bezpiecznego niszczenia nośników danych oparte są na fizycznym niszczeniu nośników danych i zapewniają poziom usunięcia danych zgodny ze Standardami US...

Utylizacja sprzętu komputerowego

Usługi BV grupa świadczy usługi odbioru i utylizacji sprzętu komputerowego. Odbieramy wszystkie zużyte lub niesprawne sprzęty komputerowe – komputery, drukarki, monitory i inne. Zapewniamy odbiór tego typu odpadów bez względu na ilości i odległość oraz bezpieczne dla...

Inteligentny Budynek

Oferujemy System wizualizacji, automatyzacji zadań i integracji dla budynków budowanych z użyciem EIB/KNX. W każdym nowoczesnym budynku znajduje się szereg systemów które mają własne komputerowe sterowanie. Nie dotyczy to już tylko bardziej…

Monitorowanie Infrastruktury Zabbix

Usługi Monitorowanie Infrastruktury w oparciu o system Zabbix W ostatnim czasie coraz większe znaczenie ma monitorowanie sieci, serwerów i innych urządzeń (kamer, systemów komputerowych służących produkcji itp.). Rozwiązania monitorujące automatyzują pracę...

Audyty Informatyczne

Usługi Dzięki doświadczeniu zdobytemu w obsłudze dużych firm z rynku Enterprise o informatyce myślimy w kategoriach całkowitego kosztu posiadania i zwrotu z inwestycji i liczenia korzyści biznesowych z systemów IT. Oferujemy audyty informatyczne polegające na ocenie...

Infrastruktura IT

Usługi W ramach obsługi systemów informatycznych zajmujemy się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań systemowych, opartych na produktach MS Windows NT/2000, MS BackOffice oraz UNIX/Linux. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług naszym…

Akceleracja WAN

Usługi Proponuje systemy do akceleracji połączeń w sieciach WAN dla firm posiadających rozproszoną wielodziałową strukturę. Korzystamy ze światowych liderów rozwiązań do optymalizacji i akceleracji sieci WAN: RIVERBED jest akceleratorem transmisji danych…

Bezpieczeństwo

Usługi Bezpieczeństwo IT w wydaniu firmy BV Systemy obejmuje zabezpieczenie przed skutkami katastrof, klastry, systemy backupu oraz zabezpieczenie firm przed niepożądanym ujawnianiem informacji.Firma posiada wieloletnie doświadczenie w projektach bezpieczeństwa...

Backup i archiwizacja

Usługi W dziedzinie pamięci masowych firma ma wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i wdrożeniach macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych, systemów archiwizacji danych, wirtualizacji infrastruktury pamięci masowych i nowoczesnych architektur…

Lotus Notes – migracje i integracja

Usługi Mamy duże doświadczenie w pracy z klientami, którzy zamierzają wyjść lub wyszli z systemu IBM Notes Lotus Notes / IBM Notes - migracje Świadczymy usługi migracji poczty i aplikacji z systemu Lotus Notes na inne systemy pocztowe i pracy grupowej. Dodatkowo...

Optymalizacja i konsolidacja

Usługi BV Grupa oferuje usługi w zakresie optymalizacji i konsolidacji infrastruktury. Wykorzytując techologie takie jak wirtualizacja, akceleracja wan, usługi chmurowe, w połączeniu z użyciem nowych wersji oprogramowania wspomagającego (backupowe, przechowywania...

Doradztwo IT

Przeprowadzenie wieloobszarowego audytu w firmie
Inwentaryzacja systemu IT (infrastruktura i aplikacje wraz z ich powiązaniami)
Strategia uporządkowania systemu IT
Analiza procesów biznesowych w firmie
Opracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pod kątem usprawnienia procesów biznesowych lub redukcji kosztów

Redukcja kosztów utrzymania IT

Oferujemy przeprowadzenie gruntownego przeglądu kosztów utrzymania infrastruktury IT w firmie, wraz z utrzymaniem łączy internetowych, aplikacji, usługami serwisowymi, kosztem materiałów eksploatacyjnych. Po przeprowadzeniu przeglądu wraz z zarządem firmy klienta wprowadzamy mechanizmy obniżające koszty funkcjonowania działu IT.

Usługi serwisowe

Usługi Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres oferty BV Systemy w formie stałych umów serwisowych. Aby zapoznać się z ofertą usług w innych dziedzinach, jak również z dostępnymi pakietami usług zajrzyj na stronę PRODUKTY. Nadzór nad siecią komputerową Serwis sieci,...

Wirtualizacja

Usługi Wirtualizacja zwiększa redundancję i bezpieczeństwo danych na wypadek awarii sprzętowej. Obniża koszty energii elektrycznej poprzez konsolidacje serwerów. Uniezależnia systemy od warstwy sprzętowej. Daje możliwość dokładnego odwzorowania środowiska...

Tworzenie i utrzymanie aplikacji

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i projektowaniu oprogramowania oraz w dziedzinie technologii portalowych. Nasze oprogramowanie w ciągu historii firmy znalazło zastosowanie w kilkuset firmach w Polsce. Pełna oferta…

Bezpieczeństwo IT

Usługi Bezpieczeństwo IT w wydaniu firmy BV Systemy obejmuje zabezpieczenie przed skutkami katastrof, klastry, systemy backupu oraz zabezpieczenie firm przed niepożądanym ujawnianiem informacji. Oferujemy grupę usług zabezpieczających środowisko do prowadzenia biznesu...

Projekty pamięci masowych

Usługi   W dziedzinie pamięci masowych firma ma wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i wdrożeniach macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych, systemów archiwizacji danych, wirtualizacji infrastruktury pamięci masowych i nowoczesnych architektur pamięci masowych....

Zadzwoń

lub wypełnij formularz

Outsourcing IT

MODELE WSPÓŁPRACY:

Całkowity outsourcing wybranych obszarów IT

 • np. helpdesk, obsługa środowiska desktopów, lub np. poczta/exchange
 • elastyczna liczba ludzi, brak problemów z zatrudnianiem, urlopami, zwolnieniami. Firmowy dział IT może się zająć
 • ważniejszymi strategicznymi projektami

Współpraca z działem IT w firmie w wybranych projektach

 • dostępność niedrogich informatyków przy spiętrzeniach prac: modernizacje środowiska, migracje, przeprowadzki
 • dostępność ekspertów w dziedzinach poza kompetencjami firmowego IT
 • całkowita realizacja określonych zamkniętych zadań (np. system backupowy)

Współpraca z zarządem i działem IT jako CIO na godziny

 • ekspert wspomagający zarządzanie firmowym działem IT, budowę strategii IT, wybór dostawców itp.

OPTYMALIZACJA ROZWOJU POPRZEZ AUDYTY ŚRODOWISKA IT:

 • Przeprowadzenie wieloobszarowego audytu w firmie
 • Inwentaryzacja systemu IT (infrastruktura i aplikacje wraz z ich powiązaniami)
 • Strategia uporządkowania systemu IT
 • Analiza procesów biznesowych w firmie
 • Upracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pod kątem usprawnienia procesów biznesowych lub redukcji kosztów
 • Możliwość nadzoru i prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o stworzoną strategię – integracja, rozwój, wdrożenia, migracja

REDUKCJA KOSZTÓW POPRZEZ AUDYTY ŚRODOWISKA IT:

 • Analiza infrastruktury i kosztów w firmie
 • Optymalizacja wydatków (opracowanie strategii zmian, budżetów)
 • Opracowanie strategii rozwoju infrastruktury IT pozwalającą na redukcję kosztów
 • Outsourcing IT (dobór, koszty, obszary wydelegowania)

REDUKCJA KOSZTÓW POPRZEZ OUTSOURCING CZĘŚCI INFRASTRUKTURY:

Redukcja kosztów

 • Brak kosztu zatrudniania, obsługi kadrowej, poszukiwania ludzi, ZUS
 • Brak kosztów narzędzi (np.. oprogramowanie diagnostyczne), szkoleń
 • Precyzyjny dobór czasu pracy specjalistów w stosunku do potrzeb firmy
 • Precyzyjny dobór kompetencji specjalistów w zależności od potrzeb

Inne korzyści z wyspecjalizowanej firmy outsourcingowej:

 • Firma outsourcingowa nie choruje, nie bierze urlopu.
 • Jest elastyczna: zapewnia bieżące różnicowanie liczby, oraz zakresu wiedzy w zależności od aktualnych potrzeb
 • Posiada szersze zaplecze techniczne i organizacyjne (narzędzia, trasport)

POPRAWA FUNKCJONOWANIA IT W FIRMIE POPRZEZ OUTSOURCING CIO:

„CIO na godziny”

 • Outsourcing pracowniczy w charakterze dyrektora ds. informatyki w firmie
 • Prowadzenie projektów
 • Prowadzenie działu IT
 • Doradztwo techniczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Strategiczne doradztwo w zakresie rozwoju środowiska IT

 • Ścisłe powiązanie rozwiązań IT z wybranymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa

Niższe koszty (ułamkowe etaty) jak również umożliwienie transferu doświadczeń i wiedzy pomiędzy organizacjami

REALIZACJA WYBRANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY:

 • Wiele zadań w firmie wykracza poza posiadane kompetencje
 • Możliwość zlecania realizacji zadań w tych wybranych obszarach firmie zewnętrznej

Zadzwoń

lub wyślij formularz